Bijzondere evenementen
Nieuwsbrief
Info

U bent hier

Home

Kloostergebouwen zonder zusters: Het Heilig-Grafinstituut

Zondag 8 oktober 2017 om 14.00 uur.
Vertrek: wordt bekend gemaakt bij inschrijving

Slechts beperkt aantal plaatsen. Inschrijving noodzakelijk en kan vanaf 1 augustus.

 

In december 2012 hebben de zusters van het Heilig Graf Turnhout verlaten. Ruim 350 jaar was hun klooster een eminent deel van de stad. Van bij hun aankomst in 1662 vormen zij een bijzondere pijler in het onderwijs voor de Turnhoutse meisjes en vanaf 1984 ook voor jongens. Vanuit hun religieuze overtuiging geven ze niet alleen les aan “jonge juffrouwen” uit begoede kringen. Ook arme volksmeisjes worden door hen onderwezen. Meermaals nemen de Heilig-Grafzusters in Turnhout een voortrekkersrol. We denken hierbij zeker aan de vernederlandsing van het middelbaar onderwijs. Hierdoor komt het onderwijs nog dichter bij het “gewone” volk.

Hun eeuwenlange verblijf in onze stad is niet altijd even zorgeloos verlopen. In de Franse tijd worden de zusters immers uit hun toenmalige klooster aan de Herentalsstraat verdreven. Zij weten hun gemeenschap en hun school toch in stand te houden. Na de Franse overheersing kunnen zij in 1825 de gebouwen van het oude minderbroedersklooster aan de Patersstraat verwerven. Door hun groeiend onderwijs neemt ook het aantal zusters toe. In 1922 wordt architect Jules Taeymans aangesteld om de oude gebouwen te vernieuwen.

Nu, bijna 100 jaar na deze vernieuwing, zijn de kanunnikessen verhuisd naar hun klooster in Tongerlo. Liggen hun gebouwen aan de Patersstraat er nu verlaten bij? Hoe zijn die achtergebleven en wat wordt er mee gedaan? Naast het verhaal van de boeiende geschiedenis, kunnen we tijdens deze rondleiding misschien een antwoord krijgen op deze vragen.

 

VOORAF INSCHRIJVEN IS WEL EEN NOODZAAK!!
WIE NIET IS INGESCHREVEN KAN NIET MEE!!!