Van 'den Calverendans' naar 'de Cremerie'

VAN 'DEN CALVERENDANS’ NAAR 'DE CREMERIE'

Zondag 2 juni 2019 om 14.00 uur

Vertrek: centrale inkomhal de Warande, Warandestraat 42

In 1996 werd bij een groot aantal huizen in de stad een wit plaatje met de oude naam van het pand aangebracht. In het verleden hadden die namen een duidelijke functie. Huisnummers bestonden niet, ook de straat was niet altijd benoemd. 

We gaan op zoek naar het verhaal achter de soms bizarre naamgeving van de huizen.

Waar komen namen als Witte Leeuw, De Eenhoorn, De Wildeman vandaan? 

Voor ieder huis met een naam een verklaring geven zou ons te ver leiden. De meest markante namen, waar we langs lopen worden toegelicht. Ook een aantal van de straatnamen, waarvan sommige in vergetelheid zijn geraakt komen tijdens de wandeling aan bod.

Op voorhand reserveren kan hier.

Welkom

Welkom op de website van de Turnhoutse Stadsgidsenvereniging.

Wij verzorgen jouw uitstap met familie, vrienden of collega's naar onze stad.

Elke maand hebben we een themawandeling waar iedereen bij kan aansluiten.

Wat wij buiten dit nog te bieden hebben kan je terug vinden op onze site.

Welkom in onze stad.

De Turnhoutse Stadsgidsen.